Utöver klimax: Att utforska orgasmens mångfald och betydelsen av självkärlek

Utöver klimax: Att utforska orgasmens mångfald och betydelsen av självkärlek

(för info: den här artikeln tar upp heterosexuellt sex men kan säkerligen översättas till annan form av sex)

Olika studier, från olika länder, visar att en majoritet av kvinnor någon gång har fejkat en orgasm. Och många kvinnor känner press och stress kring att uppleva en orgasm med sin partner. Populärkulturen ger oss ofta bilden av orgasmen som den självklara klimaxen som slutet av penetrationssex. Och på film visandes heterosexuellt sex upplever nästan alltid båda parter detta på samma gång:)

Varför är den här bilden av orgasm så begränsande och hur hänger den ihop med att så många kvinnor känner stress kring orgasm så att många tom fejkar den? 

Och vad här det här att göra med självkärlek och självvärde?

Min intention i den här bloggen är dels att belysa varför så många kvinnor fejkar orgasm och att undersöka kopplingen till den begränsade uppfattningen av vad en orgasm är. Jag vill också erbjuda en expanderad definition av orgasm och orgasmiska upplevelser som öppnar upp för nya möjligheter och förhoppningsvis bidrar till mindre press och stress. 

Så vad är anledningen till att så många kvinnor upplever stress och press kring orgasm och till att så många någon gång har fejkat en orgasm? En anledning som sticker ut och som jag personligen hört från många kvinnor jag träffat är en medveten eller omedveten önskan om att ta hand om sin partners känslor. Dessa kvinnor prioriterar vad de uppfattar att deras partner behöver, framför sina egna behov och sin egen tillfredställelse. En önskan om att vilja ge mannen ett slags kvitto på att han är bra. Som att en orgasm skulle vara ett sånt kvitto på att upplevelsen var tillfredsställande, vilket inte nödvändigtvis är fallet. 

Andra anledningar inkluderar att inte känna sig onormal eller bristfällig,  en dålig kommunikation och/eller kunskap om sina behov, en dålig relation, känslor av uttråkning, önskan om att det ska avslutas. 

Flera av dessa anledningar kan troligtvis relateras till det överdrivna fokuset på orgasm i vår kultur,  och även den många gånger missvisande och väldigt smala definitionen av vad en orgasm är. Det är lätt att vi missar att fokusera på njutningen i ögonblicket om vi blir alltför fixerade vid att det ska leda till en orgasm. Vi missar den underbara resan och äventyret på grund av fixeringen vid målet. Som att målet är hela poängen och utan det kan känslan av misslyckande, bristfällighet etc smyga sig på. Förutsatt att vi köper historien om att det är en orgasm, en klimax, vi ”bör” uppleva. 

Så vad är en orgasm egentligen, hur definieras det? Det går att hitta olika definitioner beroende på var vi letar. Många gånger beskrivs det framförallt mekaniskt som ökad njutning och muskelsammandragningar i könsorganen och ofta inkluderar det en klimax, en peak som kommer efter ett uppbyggande av njutning. Ofta beskrivs det höra ihop med ejakulering i en manskropp och med klitoris i en kvinnokropp. Och det kan såklart vara det (även om en ejakulering och orgasm är två separata händelser som kan, men inte behöver, ske ungefär samtidigt, i både mans-och kvinnokroppar men det kommer jag skriva om i en framtida blogg). Och kanske är det inte så viktigt hur vi definierar det, kanske är det viktigaste att vi håller oss öppna för att en orgasm och orgasmiska upplevelser kan kännas på olika sätt?  Om vi försöker oss på att definiera exakt hur en orgasm upplevs så kan risken vara att det förhindrar vår förmåga att vara närvarande i kroppen eftersom vi så lätt hamnar i strävan efter en specifik upplevelse.

En orgasm kan vara så mycket mer än vad det ofta definieras som. Många, om inte alla, av kroppens delar kan vara njutningsfulla och även orgasmiska. Orgasmiska upplevelser kan även ta oss till ett förändrat medvetandetillstånd och kan komma som en klimax, eller vågliknande förnimmelser eller som en känsla av frid och kärlek. Framförallt bör inte en orgasm behöva handla om att jämföra sig, eller att leva upp till något specifikt som presenterats för oss. I min värld handlar  det om att vara närvarande i kroppen och följa sin njutning. Och låta orgasmen få presentera sig som den vill. 

Du är värd att få uppleva ditt eget unika orgasmiska tillstånd på det sättet som den vill uttrycka sig i din kropp. Och det är här självkärleken kommer in. Ju mer självrespekt och självkärlek vi upplever, desto lättare är det att känna vårt eget värde och hedra våra egna behov som viktiga och värdefulla. Genom att bebo vår egen kropp så kan vi lära känna den på ett djupare plan och få en somatisk förståelse om vad vi tycker om/inte tycker om. Genom självkärlek kan vi också sluta att överdrivet ta hand om någon annans behov, och låta våra egna behov vara lika viktiga. 

Sammanfattningsvis, vi har olika sätt att uppleva njutning och orgasm på. Det kan vara utmanande att definiera vad en orgasm är och kanske behövs det inte heller? Min inbjudan är att själva njutningen, det som känns skönt, behagligt och härligt bör få vara det huvudsakliga fokuset alltid. Vad som händer sen behöver vi inte, och kan vi inte, kontrollera. Självrespekt och självkärlek är värdefulla ingredienser för att bebo och slappna av in i kroppen och njutningen och mer följa än kontrollera. När vi hedrar oss själva blir det lättare att njuta och vara närvarande i själva resan snarare än att bli fixerad vid slutdestinationen. Och då kan allt hända. 

Den 17 april startar min nya kurs EMBODIED SELF-LOVE där vi djupdyker i just självkärlek och att bebo vår kropp.

Fram till den 5:e april erbjuder jag dig 25% rabatt på kursen! Vilket betyder att den kostar 4425kr  (ordinarie pris 5900 kr). 

För anmälan och frågor maila mig på: info@annawikfalk.com eller awikfalk@me.com