Välkommen till EMBODIED SELF-LOVE
- en kurs där du och självkärlek står i centrum

Där alla delar av dig är välkomna. Det här är inte en kurs för att fixa dig. Om du är som jag, har du fått nog av såna kurser. Det här är snarare en resa för att på djupet komma hem till dig själv, och komma hem till din kropp. Där kärleken redan bor.

Att komma hem till sig själv innebär också att synliggöra när vi överger oss själva. När vi överger oss själva fastnar vi lätt i görande och fixande. Som att hela vi är ett projekt som bara behöver fixas till. Det kan vara så överväldigande.

När vi istället lär oss att bebo oss själva, möta oss själva och alla delar av oss själva kan vi upptäcka att vi inte behöver fixas. Insikten om att vi inte behöver göra saker för att få kärlek. Vi är det redan. Du är det redan.

I den här kursen får du möjlighet att återta din magiska och fantastiska kropp.

Som kan ses som en radikal gest i det samhälle som vi lever i. Att vara grundad och hemma i sin kropp, när det finns så många krafter som försöker få oss att tro motsatsen. Att vi bara behöver fixas lite till…..och lite till….och sen någon gång där i en diffus framtid är vi färdigfixade. Eller?

Tänk om det finns ett annat mer kraftfullt sätt….att älska sig själv inifrån och ut.

Praktisk information om kursen: 

Kursen äger rum online. Det gör det enkelt och smidigt att närvara från var du än befinner dig. Alla sessioner spelas in och läggs upp inom ca 24 timmar på vår gemensamma kursplattform. Där kommer du även hitta allt skriftligt  material, audio för hemmaövning, samt andra tips.  Du har på det viset möjlighet att ta del av allt innehåll i kursen även om du råkar missa ett tillfälle. 

Varje session innehåller teori och praktisk övning. För mer detaljerad info om sessionernas innehåll läs här

Övningar med självkärlek som röd tråd inkluderar: 

  • Meditationer
  • Breathwork
  • Intuitiv rörelse
  • Visualisering
  • Yoga nidra
  • Beröringsövningar (ej intima)

Vad är inkluderat?

 • 6 träffar online på ca 2-2,5 timmar (beroende på storlek på gruppen)
 • Alla kurstillfällen tillgängliga att titta på i efterhand 
 • En arbetsbok
 • Tillgång till skrifligt material 
 • Audio 
 • Delningar i liten och stor grupp
 • Tips på saker att reflektera och skriva kring

Frivilligt tillägg: LIVE workshop i Stockholm med intuitiv dans, breathwork och delande 2-3 timmar (betala 250 kr som tillägg för lokalhyra) 

Kursstart april 2024

Datum: 17 april, 1 maj, 15 maj, 29 maj, 5 juni, 19 juni

Tid: 19.00 – 21.30

Pris: 5900 SEK (delbetalning möjligt)

Kontakta mig för mer information och/eller anmäl dig här

Erbjudande: Om du anmäler dig till Embodied Self-love erbjuds du 10% rabatt på kursen i Fördjupad sexualitet som startar hösten 2024.

Varför är det så viktigt att vara i kroppen och varför är det så svårt?

Därför att de flesta av oss inte uppmuntrats att vara särskilt mycket i vår kropp. När vi är barn är vi naturligt i våra kroppar men ju äldre vi blir desto mer är det nästan som att vår uppmärksamhet ”trycks upp” i huvudet. Att tänka och göra har högre status i vår kultur än att känna och vara. 

Men det har inte alltid varit så. 

Ordet somatisk kommer från det grekiska ordet ”somatikos” och betyder ungefär den levande, förkroppsligade och medvetna människan. Det är upplevelsen av någon som lever i en kropp och att den kroppen är full av liv och medvetenhet. Sinne och kropp är inte åtskilda utan de är både del av det vi är, som vi kan kalla för Soma.

Företeelsen att separera kropp och sinne är relativt ny i den mänskliga historien. Mycket av separationen mellan kropp och sinne och kontroll över kroppen har sitt ursprung i religioner och patriarkala strukturer som verkat de senaste 5000 år. Att kontrollera kroppen inklusive sexualiteten och det som ansågs vara syndigt.

Under Upplysningstiden blev idéer om att sinnet är överlägset kroppen förstärkt samt tron att det som kommer från kroppen är smutsigt, primitivt och inte pålitligt eller viktigt.

Med tanke på den historien, som vi fortfarande bär spår av, är det inte konstigt att så många av oss saknar en djup förankring och kontakt med kroppen. Att vi saknar förståelse för vikten av att bebo vår kropp och kanske även känner rädsla för att verkligen känna våra känslor och det som händer i kroppen. 

Men för att känna oss hela som människor kan vi inte separera kropp och sinne. Vi är en levande organism: kropp, sinne, känslor, och själ. Själ refererar här till att det finns något som ger liv till kroppen. Du kan välja att kalla det för själ eller energi eller vad du vill. Men Soma är inte bara kropp och sinne. Utan inkluderar även mysteriet som håller oss vid liv, utan den skulle inte kropp eller sinne existera. 

Den här kursen (precis som allt arbete jag gör) grundar sig i Soma. 

Om vi inte inkluderar kroppen i relation till självkärlek stannar det lätt vid en idé. En tankeprocess, en övertalningsprocess där vi ska försöka tänka oss till/övertyga oss om att (vi borde) älska oss själva. För vi vet någonstans att det skulle vara bra. Det är en tröttsam process. Jag vet, jag har provat att älska mig själv från tanken. Och kanske har även du gjort det? Det tar mycket kraft och energi och det håller aldrig i sig. Det hamnar på ytan. Men sjunker aldrig ner på djupet. 

Om vi inte inkluderar kroppen i vår relation till livet så lämnar vi en stor del av hur vi interagerar med livet utanför vår upplevelse. Genom processen att komma tillbaka till vår kropp återtar vi faktumet att vi är hela och kompletta redan som vi är. När vi däremot inte är i kontakt med kroppen är det lätt att vi känner oss bristfälliga, snarare än hela och kompletta.

Det är också grunden till en fördjupad och ny form av sexualitet. Om vi lever i våra huvuden så missar vi en stor del av livet självt. Det som vi bara kan uppleva genom våra kroppar. Av den anledningen ger denna kurs en väldigt bra grund för den som vill gå vidare att fördjupa sig i njutning och sexualitet, men givetvis har den ett stort värde i sig själv. Att bebo sin kropp är grunden till all form av njutning inklusive mat och ätande, sexualitet, vara i naturen etc. 

Ju mer vi älskar oss själva och våra kroppar desto djupare, och mer djupgående sexuella upplevelser är möjliga.

En översikt av kursen

Session 1: Introduktion, landa, överblick, sjunka in
I den här första modulen tar vi oss tid att skapa en trygghet i gruppen och introduceras till ämnet.  Genomgång och reflektion kring vad självkärlek är, och vad förkroppsligad självkärlek innebär. Hur skapar vi trygghet i vår egen kropp och hur utvecklar vi en djup relation till hela oss själva. Vi går igenom hållande verktyg och självreglering för att våga närma oss kroppen på djupet. 

Session 2: Komma hem till sin egen sanning och kärlek 
I den här sessionen rör vi oss ner i kroppen och tar kontakt med vår essens, och vårt inre barn. När vi lär oss att bli vår egen förälder till vårt inre lilla barn får vi lättare att på djupet ta hand om och älska oss själva. Och minskar risken för att i våra liv nu överge oss själva, och förvänta oss att andra ska ge oss det som vi behöver ge till oss själva. Vi fördjupar oss också i nervsystemet och specifikt vagus nervens betydelse för att kunna vara närvarande i kroppen. 

Session 3: Möta våra känslomässiga sår
I den här sessionen fördjupar vi utforskandet och lärandet från session 2 och undersöker hur vi lärt oss att överge oss själva och konsekvenser av detta.  Vi lär känna vår inre kritiska röst på djupet och hur vi självsaboterar. Hur vi kan lära oss att förstå, omfamna och transformera den delen. Att möta och omfamna hela oss själva vilket är en nyckel till självkärleken. 

Session 4: Kroppskärlek – att känna sig hemma och trygg i sitt eget skinn
I den här sessionen riktar vi vår uppmärksamhet till kroppen och öppnar upp för kommunikation med den. Vi kommer göra en guidad resa ner i kroppen där vi utforskar fysisk och känslomässig kontakt med kroppen, och övar oss på att bebo specifika delar av kroppen och öppnar oss för visdomen där. Hur kan vi skapa trygghet att bebo alla delar av vår kropp? Vi kommer även utforska vad det innebär att väcka våra händer till liv och vad beröring på kroppens villkor innebär. Vi undersöker också förlåtelse och tacksamhet relaterat till kroppen. 

Session 5: Hitta hem till intuitionen, visdomen, din ursprungliga kraft och kontakten med källan
I den här sessionen fördjupar vi kontakten med kroppen och specifikt vårt bäcken som för många är en obebodd del av kroppen, och en del som är så viktig för att känna sig grundad, hemma och kraftfull.  Vi kommer också experimentera med gränssättning som är en viktig del av självkärlek. När vi lär oss att säga nej till saker som dränerar/överväldigar och ger utrymme för det som vi behöver ökar vi självrespekten.  Gränssättning är en radikal form av självkärlek. 

Session 6: Hur integrerar vi självkärleken i våra liv med oss själva och andra
I vår avslutande session knyter vi ihop allt vi lärt oss, reflekterar kring hur vi kan integrera det in i våra liv och relationer. Hur vi med ökad självrespekt och självkärlek kan möta vår omgivning och från en djupt grundad plats inom oss själva på ett mer självklart och avslappnat sätt stå upp för oss själva, våra behov och gränser. 

Det är en sak att säga till oss själva i våra huvuden att vi älskar oss själva. Det är en helt annan att känna det i varje cell av kroppen.