Metod

Om VITA-metoden

VITA™-metoden kombinerar modern neurobiologi, holistisk healing och modern coaching tillsammans med uråldriga läror och visdom från Tantra, Taoism och Sacred sexuality.

VITA™ står för The Vital and Integrated Tantric Approach. Metoden kombinerar de kommunikativa aspekterna av coaching med somatiska kroppsbaserade praktiker.

Det är en kroppsbaserad metod som guidar dig genom en somatisk resa för att integrera och läka blockeringar, rädslor och spänningar för att nå din egen sanning. Det är så transformation kan ske, inte genom att försöka vara något annorlunda än vi är, utan snarare genom att möta allt inom oss som längtar efter läkning och integration med kärlek och medkänsla. Då kan vi bli leva fullt ut som vi är ämnade för.
Grundvärderingarna för VITA™ Coaching är baserade på uppfattningen ​​att sexualitet är heligt, vackert, kraftfullt och naturligt; ren kärlek är den primära kraften som håller oss vid liv, och meningsfulla relationer är nödvändiga för ett lyckligt liv.
Genom att inkludera en kraftfull kombination av verktyg som breathwork, meditationer, energiarbete, njutningsövningar, ljudande och rörelse, erbjuder VITA-metoden ett helt unikt tillvägagångssätt för att hjälpa och väcka njutning och sexualitet.

Gå till rötterna

Med min egen erfarenhet av ett ohälsosamt förhållande till mat, ätande och kropp vet jag hur sinnet ibland kan lura oss att tro att förändring och transformation kan komma från den medvetna (cortex) delen av hjärnan. Men en solid och hållbar förändring kan sällan komma enbart därifrån, som jag gissar att du vet om du någonsin har försökt genomföra en betydande förändring enbart med hjälp av viljestyrka. Det fungerar oftast inte. Varför? För det finns andra krafter i spel, exempelvis det limbiska systemet (eller den känslomässiga hjärnan) och vår primära del av hjärnan (eller den omedvetna och undermedvetna hjärnan). Om dessa delar av hjärnan inte är övertygade om att den här förändringen du vill göra är en bra idé, kommer det att bli väldigt svårt.

Det vackra och kraftfulla med VITA-metoden är att den inte stannar vid den medvetna delen av hjärnan (vilken också är viktig i detta arbete men inte tillräcklig) utan den tar det mycket djupare, till rötterna. Och det går inte att gå till rötterna utan att involvera kroppen eftersom de undermedvetna och omedvetna delarna av hjärnan dyker upp som förnimmelser i din kropp.

Vanliga frågor

Vad menar du med förkroppsligad spiritualitet?

Jag menar en spiritualitet som inte ignorerar kroppen. Snarare än en spiritualitet som ignorerar eller utesluter kroppen och inte ser kroppen som helig, så representerar en förkroppsligad spiritualitet motsatsen dvs spiritualitet genom kroppen, snarare än trots kroppen. Den ser kroppen som en helig behållare för själen. Och strävar efter att utforska det, förkroppsliga det fullt ut och uppleva vår spirituella natur genom kroppen. Det inkluderar att på djupet bebo kroppen, inklusive din womb, cervix (livmoderhals) och yoni-pussy.  När vi förkroppsligar vår livskraft (eller sexuella energi) blir vi en vild och kraftfull naturkraft som vi kan använda till förmån för den värld vi lever i.

Måste jag utöva någon form av spiritualitet för att komma till dig?

Nej! Du kan, men du behöver inte. Du kan komma till mig för att du skulle vilja uppleva mer njutning antingen i självnjutning eller med en partner eller båda. Det är en vacker anledning. Och ingen press på att du behöver känna att sexualitet är heligt eller något liknande. Jag kommer alltid att möta dig där du är. Men du är också välkommen om du är nyfiken på att utforska mer, exempelvis att utforska de energimässiga och spirituella aspekterna av sexualitet och njutning.

Jag är singel – är det här för mig?

Ja absolut. Du kan göra detta arbete vare sig du är i ett förhållande eller inte. Det kan vara djupt och vackert att göra det här arbetet när du är just singel. Allt börjar med dig. Att skapa en kärleksfull relation till kroppen, och att utforska relationen till din sexualitet kan vara värdefullt under denna tid. För din sexualitet är din. Och ju mer du utvecklar det, desto lättare kan det vara att bjuda in någon annan till detta utrymme, om du skulle vilja göra det. Det kan också vara ett kraftfullt arbete att göra om du vill möta en drömpartner.

Jag känner ingen lust/domning – kan jag komma till dig?

Ja absolut, du är mer än välkommen. Min erfarenhet både personligen och med klienter är att lusten och njutningen döljs under domningar. Denna coaching är designad för kvinnor som upplever någon form av utmaning kopplad till sexualitet och njutning inklusive brist på lust eller domningar. Vi kan prata mer om din specifika situation om du bokar in ett gratis samtal. 

Jag känner mycket skam när jag pratar med någon okänd om dessa frågor – kan du hjälpa?

Först och främst jag förstår! Det kan finnas många lager av skam, skuld, förvirring och genans kring dessa frågor och jag vill bara säga till dig: Jag ser dig, jag hör dig och det är helt normalt och ok. Många av oss har inte vuxit upp med förebilder som pratat med oss ​​på ett avslappnat och fritt sätt om sexualitet. Det är inte normen. Och våra egna erfarenheter på det här området kanske inte har bidragit till att vi känner mindre skam. Mina egna erfarenheter är att ju mer vi börjar prata om dessa frågor desto mindre skam och pinsamhet upplever vi. Men jag vill att du ska veta att jag hedrar vad du än känner och jag har upplevt mycket själv. Mina erfarenheter med tidigare klienter som känner så är att det verkligen hjälper att coachningen sker online. På så sätt kan du göra det riktigt bekvämt för dig själv någonstans där du känner dig riktigt trygg och skapa ett mysigt utrymme med ljus och te eller vad som än känns bra för dig!

Kan jag göra en enda session?

Jag erbjuder inte enstaka sessioner eftersom den här typen av somatiskt arbete verkligen tjänar på att vi lär känna varandra och går på djupet tillsammans. Det är en investering som du gör i dig själv, din egen läkning och utveckling. Boka gärna in dig på ett gratis samtal så kan vi prata mer om din specifika situation. 

Vad betyder somatisk coaching?

Somatisk coachning innebär att vi även inkluderar kroppen i coachingen, utöver sinnet. Om vi ​​vill läka på djupet och skapa hållbara förändringar kräver det att vi inkluderar kroppen och förnimmelserna där på ett djupt närvarande sätt. Vanligtvis håller vårt limbiska system och vår primära hjärna den omedvetna programmering som styr oss på djupet och dyker upp som förnimmelser i kroppen.

Jag har gjort massor av terapi/coaching tidigare men det fungerar inte. Varför skulle detta fungera för mig?

Många former av terapi och coaching arbetar på mental/sinnesnivå men vi kommer att arbeta djupare. Målet med VITA-coaching är att arbeta med olika nivåer i hjärnan inklusive de omedvetna delarna. Det är viktigt att kommunicera med alla delar av hjärnan om du vill ha en fullständig transformation. Att bara kommunicera med en eller bara göra mentalt arbete eller bara göra somatiskt arbete kommer inte nödvändigtvis att skapa en fullständig integration. I våra coachingsessioner kommer vi att ge plats för alla delar av dig. Och arbeta på att möta allt vi finner med kärlek och acceptans.

Jag tror att det är något fel på mig och att jag inte kan känna njutning. Kan du hjälpa mig?

Jag är övertygad om att det inte är något fel på dig och jag hedrar också det faktum att du upplever att det är något fel på dig. I ett samhälle som tjänar på att du upplever att du är fel eller inte tillräcklig som du är, tänker jag att det inte är konstigt att du känner så.  Normer, begränsande antaganden, brist på information tex gällande skillnaden i manlig och kvinnlig lustanatomi, skam och tidigare skadliga upplevelser kan alla ha bidragit till domningar, avstängdhet och brist på lust/njutning. Men det här kan vi jobba på! Tillsammans. 

Jag har ogillat/hatat min kropp hela mitt liv. Hur skulle det någonsin kunna förändras?

Jag vet att det kan kännas nästan omöjligt att föreställa sig att det någonsin skulle kunna förändras. Kanske vågar vi inte ens önska en sund och fri relation till kroppen. Det känns för omöjligt.

Från min egen erfarenhet av ett ohälsosamt förhållande till mat, ätande och kropp vet jag hur sinnet ibland kan lura oss att tro att förändring och transformation bara kan komma från den medvetna (cortex) delen av hjärnan. Men en solid och hållbar förändring kan sällan komma därifrån, som jag är säker på att du vet om du någonsin  försökt göra betydande förändringar enbart med viljestyrka. Det fungerar helt enkelt inte. Varför? För det finns andra krafter i spel, nämligen det limbiska systemet (eller den känslomässiga hjärnan) och den primära delen av hjärnan.  Om dessa delar av hjärnan inte är övertygade om att den förändringen du vill göra är en bra idé, kommer det att bli väldigt svårt.

Det vackra och kraftfulla med VITA-metoden är att den inte stannar vid den medvetna tänkande delen av hjärnan utan den tar arbetet djupare, till rötterna. Och det går inte att gå till rötterna utan att involvera kroppen.

Jag tror att jag är för gammal för det här… är jag?

Nej! Man kan aldrig bli för gammal för detta arbete. Det finns ingen åldersgräns! Du är mer än välkommen oavsett din ålder. Om du är åldersrik välkomnar jag din visdom.